აგორა სოლუშენსი | AGORA SOLUTIONS

Works

  Global Credit

  Type:Web page
  Industry:MicroFinance Organization
  Year:2016
  Technology:PHP, MySql, HTML5, CSS3, JavaScript
  www.globalcredit.com.ge

  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გლობალ კრედიტი დაფუძნდა 2008 წლის 10 ოქტომბერს. კომპნაიის სათაო ოფისი მდებარეობს ქ. ქუთაისში და ფუნქციონირებს როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. შპს გლობალკრედიტის საქმიანობა რეგილირდება კანონით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რეგისტრირებულია ეროვნული ბანკის მიერ, ლიცენზია # 535 გაიცა საქართველოს ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ 2008 წლის 30 ოქტომბერს.

   

  ვებ გვერდზე მუშაობის პროცესში ჩვენს პრიორიტეტს წარმოადგენდა მომხმარებელზე მოგრებული ინტერფეისი, დაცული და ტექნიკურად გამართული არქიტექტურა.

  Partners

  bermeli Ornament Aka Group GBC Altido Creditor Goa Credit Global Credit Rival Credit bonaco Jaba Credit Giro Credit Tbilisi Business Hub
  See more