აგორა სოლუშენსი | AGORA SOLUTIONS

Works

  Agora Finance

  Type:Web page
  Industry:Information Agency
  Year:2016
  Technology:PHP, MySql, (X)HTML, CSS, JavaScript
  www.agora.ge

  საინფორმაციო სააგენტო „აგორა ფინანსები“ მიმდინარე ბიზნეს და ეკონომიკური სიახლეების,  ანალიზისა და მონაცემების ონლაინ  წყაროს წარმოადგენს. მისი მიზანია ადამიანებისა და ბიზნესის ღირებული ინფორმაციით აღჭურვა.

  ჩვენ შევძელით, ვებ გვერდის ინფორმაციული სირთულის მიუხედავად გრაფიკების, ფილტრაციის, ძიებისა და ნავიგაციის ალტერნატივების საშუალებით მომხმარებელს სასურველი ინფორმაცია მარტივად მიეღო. საბაზრო მონაცემებზე წვდომის გასამარტივებლად ასევე გავითავალისწინეთ ვებ გვერდზე სიახლეების გამოწერის მოდული.

  Partners

  Tbilisi Business Hub Global Credit Giro Credit Ornament Goa Credit bonaco Jaba Credit GBC Creditor Rival Credit Altido bermeli Aka Group
  See more