აგორა სოლუშენსი | AGORA SOLUTIONS

Works

  Rico Credit

  Type:Web page
  Industry:MicroFinance Organization
  Year:2012
  Technology:PHP, MySql, (X)HTML, CSS, JavaScript

  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცა „რიკო“-ს საქართველოს ფინანსურ  ბაზარზე ლიდერი პოზიცია უკავია სალომბარდო და იპოთეკურ დაკრედიტებაში. კომპანიის პრიორიტეტი მომხმარებლის სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურებაა.

  ამიტომ  მისი მიზნებიდან გამომდინარე, შევიმუშავეთ ვებ გვერდის ისეთი სტრუქტურა და დიზაინი, რომ კლიენტმა მარტივად მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია  „რიკო“-ს საქმიანობისა და მენეჯმენტის შესახებ. ასევე შევძელით, რომ ვებ გვერდი ყოფილიყო ადვილი სამართავი და ინფორმაციულად დალაგებული, რათა მომხმარებელს კომპანიაში მისვლის გარეშე შეეძლოს  პროდუქტების გაცნობა, ამა თუ იმ პროდუქტზე სარგებელის დათვლა და რჩევების მიღება. 

  Partners

  Aka Group Giro Credit Creditor GBC bonaco bermeli Ornament Tbilisi Business Hub Rival Credit Jaba Credit Altido Global Credit Goa Credit
  See more