აგორა სოლუშენსი | AGORA SOLUTIONS

Works

  Leader Credit

  Type:Web page
  Industry:MicroFinance Organization
  Year:2013
  Technology:PHP, MySql, (X)HTML, CSS, JavaScript

  მისო  „ლიდერ კრედიტი“-ს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ფიზიკური და იურიდიული პირების დაკრედიტება. მისი მიზანია მომხმარებლისათვის მარტივი და ეფექტური მომსახურების შეთავაზება.

  კომპანიის მიზნებიდან გამომდინარე  ჩვენ შევქმენით ორიგინალური და თანამედროვე ტენდენციების შესაბამისი ვებ გვერდი.  შევიმუშავეთ სწორი ინფორმაციული არქიტექტურა და მარტივი ნავიგაცია.  დახვეწილი დიზაინის მეშვეობით კი კლიენტს საუშუალება მივეცით მარტივად გაეცნოს კომპანიის შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას, პროდუქტებს, ფინანსურ მაჩვენებლებსა და მიმდინარე სიახლეებს.

  ასევე კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე გავითვალისწინეთ ისეთი ელემენტები, როგორიც არის: კალკულატორი, კონვერტორი, ოქროს შეფასება და ვალუტის კურსები.

  Partners

  Aka Group Giro Credit Goa Credit bonaco Global Credit bermeli Altido GBC Rival Credit Ornament Tbilisi Business Hub Creditor Jaba Credit
  See more