აგორა სოლუშენსი | AGORA SOLUTIONS

Works

  Gold Credit

  Type:Web page
  Industry:MicroFinance Organization
  Year:2012
  Technology:PHP, MySql, (X)HTML, CSS, JavaScript

  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გოლდ კრედიტი“ საფინანსო ბაზარზე აქტიურად მოღვაწეობს. მის ძირითადი საქმიანობაა სალომბარდო მომსახურებაა.

  შევქმენით სადა და ორიგინალური დიზაინის მქონე ვებ გვერდი,რომელიც მომხმარებელისათვის მოსახერხებელი და ადვილად აღსაქმელი იქნებოდა. საიტის ინფორმაციული სტრუქტურა კლიენტს უზრუნველყოფს ორგანიზაციის შესახებ სრული ინფორმაციით. ვებ გვერდზე შევქმენით სარეალიზაციო ნივთების კატალოგი, რომლიც კომპანიას საშუალებას აძლევს უფრო ადვილად მოხდეს კლიენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სარეალიზაციო ნივთების შესახებ. ასევე გავითვალისწინეთ მიკროსაფინასო ორგანიზაციისათვის საჭირო დეტალები, როგორებიცაა კალკულატორი, ვალუტისა და ოქროს სესხის კონვერტორი. 

  ვებ გვერდის სიმარტივით, დახვეწილობითა და ეფექტურობით ჩვენ მივაღწიეთ, რომ ის ყოფილიყო კომპანიასა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობის მძლავრი ალტერნატიური  წყარო.

  Partners

  Global Credit Ornament Rival Credit Creditor Giro Credit bonaco Aka Group Altido Goa Credit Tbilisi Business Hub GBC Jaba Credit bermeli
  See more