აგორა სოლუშენსი | AGORA SOLUTIONS

Works

  Gold Credit

  Type:Web page
  Industry:MicroFinance Organization
  Year:2012
  Technology:PHP, MySql, (X)HTML, CSS, JavaScript

  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გოლდ კრედიტი“ საფინანსო ბაზარზე აქტიურად მოღვაწეობს. მის ძირითადი საქმიანობაა სალომბარდო მომსახურებაა.

  შევქმენით სადა და ორიგინალური დიზაინის მქონე ვებ გვერდი,რომელიც მომხმარებელისათვის მოსახერხებელი და ადვილად აღსაქმელი იქნებოდა. საიტის ინფორმაციული სტრუქტურა კლიენტს უზრუნველყოფს ორგანიზაციის შესახებ სრული ინფორმაციით. ვებ გვერდზე შევქმენით სარეალიზაციო ნივთების კატალოგი, რომლიც კომპანიას საშუალებას აძლევს უფრო ადვილად მოხდეს კლიენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სარეალიზაციო ნივთების შესახებ. ასევე გავითვალისწინეთ მიკროსაფინასო ორგანიზაციისათვის საჭირო დეტალები, როგორებიცაა კალკულატორი, ვალუტისა და ოქროს სესხის კონვერტორი. 

  ვებ გვერდის სიმარტივით, დახვეწილობითა და ეფექტურობით ჩვენ მივაღწიეთ, რომ ის ყოფილიყო კომპანიასა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობის მძლავრი ალტერნატიური  წყარო.

  Partners

  Ornament Creditor Aka Group Global Credit bonaco Goa Credit Rival Credit Altido GBC bermeli Giro Credit Tbilisi Business Hub Jaba Credit
  See more